SHARE

今日起身出街,俾份生日禮物俾 Mandy
同佢一齊食埋 Lunch 添(其實下年午茶會比較正確)
之後落左深水埗睇下啲電腦書
跟住返屋企羅
因為今日我表弟黎我屋企,希我細妹功課
所以會早啲返屋企羅
^.^

今日唔小心整親呀
間屋太黑,唔知未整張板出黎
咁我講緊電話,打算訓落張床喇 (識我既人我知我好鐘意一路訓係張床一路講電話)
所以一坐落張「床」果下,心知不妙,不過都無力挽回…………
成個「羅友」坐左落地下………好痛
另外我當然會拉住 d 野喇………自然反應
野就拉唔到喇,用個手掙頂住個櫃,減慢下墜速度…………..咁就整損左隻手喇………….條痕仲好長添……….嗚………
>.<