SHARE

今日約左(其實係被約)個nf 出黎食飯
其實都識左佢幾耐下,都超過兩年喇………不過都未見過面
hee hee,其實係見面之前
講到明唔好係傳銷............因為我覺得好煩家
最後食埋
行左一陣,佢返公司
我就走羅