SHARE

有時真係好嬲啲大陸人家

我阿婆病左喇,諗住叫大陸某個親戚落黎香港照顧我阿婆
點知果個人,原來自己本身都有病,血壓超過 200 (已經過左危險戒線)
但都夠膽落黎……..最麻煩係落黎前又唔講聲喎,落到黎仲要我阿公照顧埋佢,唉

係佢落黎之前,佢去剪頭髮,其他大陸既人話佢笨,點解唔落黎香港先剪,唔駛自己出錢喎……
你話呀,貪得就貪
落到黎香港,好多好既野就食,唔好既就唔食………不過呢樣算喇
佢都唔算好衰家喇
另一個仲衰

果位親戚 A 落左落黎一個星期左右,親戚 B 就落埋黎,美其名為探病,實際落黎就係想分錢,因為見到親戚 A 落黎,點解佢又唔落黎分下…………

講些少住事俾大家聽下先,等大家對佢有啲印像
我阿媽細細個屋企就無咩錢……因為阿公將啲錢寄返哂上大陸,大陸既人男仔好女仔好,都會有書讀,有衫著。而阿媽佢地就要去羅救濟,讀埋小學就無得再上。
因為阿公既錢係會俾佢阿媽,再由佢分俾其他人既,呢個親戚 B 夠膽死話從來無收過阿公既錢!!!
有次阿公上到鄉下,無派錢,就連飯都唔煮,要阿公出街食。後尾每人俾幾百,就好好招呼喇。